VOKSENMOBNING

Mobning af voksne, også kendt som voksenmobning, er en form for chikane eller overgreb, der forekommer mellem voksne. Det kan være et problem på arbejdspladser, i fællesskaber eller andre grupper, hvor en person bliver udsat for gentagne negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Voksenmobning kan tage mange forskellige former, herunder fysisk og verbalt overfald, rygter og skældud, social isolation og eksklusion, og seksuel chikane. Ofte vil mobberen være en person, der har mere magt eller indflydelse end den person, der bliver mobbet, såsom en chef eller en leder i en gruppe.

Voksenmobning kan have alvorlige konsekvenser for den person, der bliver udsat for det. Det kan føre til følelsesmæssigt traume, depression, angst, og i værste fald selvmordstanker. Det kan også påvirke en persons arbejdsevne og føre til tab af job eller fald i produktivitet.

Det er vigtigt at tage voksenmobning alvorligt og handle, hvis man oplever eller hører om mobning af en voksen. Der bør tages skridt til at stoppe mobningen og give den person, der bliver mobbet, støtte og hjælp. Arbejdspladser og fællesskaber bør også have etableret politikker og procedurer for at håndtere og forebygge voksenmobning.